ENG  
Näidis meie kogudest
pilt_3050
Aadress Turuplats 5
Dateering 1905
Projekteerija teadmata
Fotograaf ja pildistamise aeg Arvet Mägi, 2009
Uuri lähemalt ...
 

Tehniline info

   
Virtuaalne näituste süsteem (edaspidi: VNS) kujutab endast raamistikku, mis võimaldab luua virtuaalnäituseid, kuhu on võimalik importida vajalikke andmeid olemasolevatest tabelitest (CSV formaadis) ja/või lisades ning muutes andmeid veebipõhise administreerimisliidese abil. Läbi administreerimisliidese on võimalik digiteeritud kujutisi seostada süsteemi imporditud andmetega.

Antud süsteemi eesmärk pole eraldi andmebaas vaid (veebi)lahendus, esitlemaks sisu, mis on juba kuskil olemas (nt. exceli/SQL-i kujul), mida importides (millised väljad täpsemalt, otsustab iga muuseum iseseisvalt) saab luua uue virtuaalnäituse.
Iga näitus toimib omaette ja uue tabeli lisamisel jäävad alles ka eelnevad.
Ühes serveris erinevatel näitustel on võimalik kasutada erinevaid CSS faile, mida saab kohandada vastavalt vajadustele ja näituse iseloomule.
VNS on võimalik algusest lõpuni seadistada/kohandada administraatori õiguste tasemel.
Samuti on võimalus koostada näitusi erinevates keeltes - on toetatud UTF-8 kodeeringu kasutamine.
Näituse looja ei pea neid kujutisfailidest eraldi tekitama postmarkkujutisi: süsteemis saab määrata ära soovitud suurused ning laadides ülesse vaatlusfaili (JPEG), genereeritakse postmarkkujutis automaatselt.

Oluliseks VNS-i osaks on ka CD loomine hetkeandmetest - administraatoril on võimalus luua näitusest igal hetkel otsingut võimaldav infokogum, mida on võimalik jaotada CD-l.

Virtuaalnäituse külastajatel on võimalik näitust sirvida ja teostada otsinguid.
Otsingutulemused kuvatakse lühiloeteluna (milles kasutatavad väljad on võimalik adminstraatoril eelnevalt defineerida), päringu resultaadile vajutades avaneb detailse infoga vorm, kus toodud kõik välja näidatavad andmed ning kõik pildid elik siis kogu andmestik koos kujutistega.